Oder Tracking

Order Tracking Để kiểm tra tình trạng đơn hàng của bạn, hãy nhập ID đơn hàng vào ô "order ID" bên dưới và "email" đặt hàng của bạn. Sau đó, nhấn "track" để kiểm tra trạng thái đơn hàng. Trong trường hợp không thể tracking được trạng thái đơn hàng, vui lòng liên hệ hotline 087 803 6666 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Để theo dõi đơn hàng của bạn xin vui lòng nhập ID đơn hàng của bạn vào ô dưới đây và nhấn nút "Theo dõi". ID đơn hàng đã được gửi cho bạn qua biên lai và qua email xác nhận mà bạn nhận được.