Thế giới công nghệ - phụ kiện điện thoại

Chính sách quyền riêng tư

Chấp thuận

Trang web này (“Website iCybernet”) do công ty Công Ty cổ phần iCybernet Viêt Nam cung cấp dựa trên các điều khoản và điều kiện (“Điều Khoản và Điều Kiện”) sau. Khi truy cập vào bất kỳ trang nào trên Website  iCybernet này, bạn đều nhất trí sẽ tuân thủ các các Điều Khoản và Điều Kiện này. Các Điều Khoản và Điều Kiện này có thể được  iCybernet cập nhật mà không thông báo trước. Bạn nên kiểm tra phần Điều Khoản và Điều Kiện để có được bản mới nhất mỗi lần truy cập vào Website iCybernet.

Cam kết bảo mật của chúng tôi

Bởi sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi, chúng tôi đưa ra Tuyên Bố này để giải thích về các thông lệ thông tin trực tuyến của chúng tôi cũng như những lựa chọn bạn có thể có về cách thức bạn thu thập và sử dụng thông tin. Để việc truy cập được dễ dàng, Tuyên Bố này sẽ có trên trang chủ của chúng tôi và có trên mỗi trang trong website của chúng tôi.

Phạm vi

Tuyên Bố này đề cập tới mọi khía cạnh của Website  iCybernet, siêu liên kết cho các tuyên bố về bảo mật của chúng tôi đều xuất hiện trên website này. Thông tin mà Tuyên Bố này nhắc tới là các thông tin cá nhân mà một cá nhân cung cấp cho  iCybernet không liên quan tới việc kinh doanh hay nghề nghiệp của cá nhân đó (“Thông Tin”).

Thông tin chúng tôi tiếp nhận được

Có hai hình thức thông tin iCybernet tiếp nhận online: Các thông tin về Khách ghé thăm Website và Các thông tin được xác nhận bởi cá nhân do các khách hàng ghé thăm Website của  iCybernet tình nguyện cung cấp cho  iCybernet.

Các thông tin về khách hàng ghé thăm Website

iCybernet sẽ tập hợp các thông tin trên hoạt động của Website như các dữ liệu về số người ghé thăm Website, các trang họ đã xem, thời gian khách hàng xem thông tin, vv. Các thông tin ghé thăm Website của khách hàng được:

  • Thu thập trên cơ sở vô danh, tổng thể, nghĩa là không có thông tin được cá nhân xác định có liên quan trong dữ liệu này;
  • Tập hợp thông qua việc sử dụng truy cập máy chủ web và cookies.

Các thông tin được xác định bởi cá nhân

Các thông tin được xác định bởi cá nhân sẽ được thu thập ở các trang nhất định trên Website của  iCybernet. Nếu bạn liên hệ online với iCybernet để hỏi một câu hỏi, đăng tải một phản hồi, đăng ký một sản phẩm vừa mua, tìm hiểu về sản phẩm bạn vừa mua, hoặc tình nguyện tham gia vào những cuộc điều tra trực tuyến, bạn sẽ nhận được các bảng liên hệ yêu cầu trả lời một số dạng nhất định các thông tin xác nhận bởi cá nhân để hỗ trợ chúng tôi trong việc làm theo các yêu cầu của bạn.

Các thông tin được xác định bởi cá nhân chỉ được tiếp nhận khi khách hàng ghé thăm website  iCybernet tình nguyện cung cấp thông tin và các thông tin ấy không cần phải đơn giản hóa trình duyệt website của  iCybernet

Chúng tôi sử dụng thông tin như thế nào

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp về bản thân để thực hiện dịch vụ bạn đã yêu cầu và có thể sử dụng thông tin đó để cung cấp cho bạn các thông tin về các sản phẩm và các chương trình khuyến mãi của  iCybernet mà bạn quan tâm. Các thông tin của bạn cũng có thể được chia sẻ cho các nhân viên của chúng tôi, các đại lý hoặc các đơn vị có liên quan hoặc không liên quan khác, và/hoặc các đối tác kinh doanh thay mặt chúng tôi thực hiện các cuộc điều tra hoặc để cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã yêu cầu. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này cho các công ty không phải của  iCybernet trừ phí cần phải mở rộng để hoàn thiện dịch vụ bạn yêu cầu. Trong trường hợp chúng tôi chia sẻ các thông tin này, các đối tác đó phải tuyệt đối tuân thủ theo nguyên tắc xử lý các thông tin kinh doanh này một cách tuyệt mật và phải nhớ rằng các thông tin này không được sử dụng với một mục đích nào khác ngoài sử dụng cho mục đích công việc của họ. Nếu bạn hỏi về một sản phẩm mà  iCybernet không trực tiếp bán, chúng tôi sẽ gửi chuyển tiếp thông tin của bạn tới đại lý, nhà phân phối hoặc người bán lại khác được  iCybernet ủy quyền. Việc đại lý, nhà phân phối hoặc nhà bán lại được  iCybernet ủy quyền sử dụng thông tin của bạn sẽ được kiểm soát theo các chính sách của riêng họ chứ không phải của  iCybernet.  iCybernet cũng có thể cung cấp các đường link tới website của đại lý trên Website của  iCybernet. Hãy đọc các thông tin thảo luận dưới đây và trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi để có thêm thông tin về các đường kết nối này.

Chúng tôi phúc đáp email theo địa chỉ email mà chúng tôi nhận được cũng như cung cấp các thông tin cập nhật nhất về sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là các chương trình khuyến mãi và tặng quà cho bạn qua email này.

Trong trường hợp phát triển và tái cơ cấu kinh doanh của chúng tôi , chúng tôi có thể sẽ mua lại các tài sản của công ty khác hoặc bán tài sản của công ty chúng tôi. Trong quá trình chuyển giao này, các thông tin về khách hàng được xem xét thường xuyên có thể trở thành tài sản kinh doanh của việc bán hoặc mua đó. Cũng giống như vậy, trong trường hợp không mong muốn,  iCybernet và các tài sản căn bản của  iCybernet hoặc là bị thu lại hay phải định giá trong trường hợp phá sản, các thông tin này cũng sẽ được chuyển giao như vậy.

Website của  iCybernet có thể chứa các đường siêu liên kết đến hoặc từ các trang web internet khác bao gồm cả các website của Công ty  iCybernet. Các website này có thể chứa các yêu cầu về chính sách quyền riêng tư khác nhau như đã được mô tả ở đây. Do chính sách này chỉ được áp dụng duy nhất đối với website này nên bạn vui lòng đọc các chính sách về quyền riêng tư của các website khác khi bạn ghé thăm website đó. Để biết thêm thông tin về các đường siêu liên kết, xin vui lòng xem Các điều khoản sử dụng được đăng tải trên website  iCybernet của chúng tôi.

Chúng tôi đăng tải thông tin khi chúng tôi chắc chắn rằng việc đăng tải này là hoàn toàn phù hợp với luật pháp, để làm cho có hiệu lực hoặc áp dụng các Điều khoản sử dụng và các thỏa thuận khác, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, hoặc an toàn cho  iCybernet, những người sử dụng website của  iCybernet và những yếu tố khác. Điều này bao gồm các thông tin trao đổi với các công ty hoặc tổ chức khác nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận và hạn chế các rủi ro về uy tín.

Cam kết của chúng tôi về đảm bảo an toàn dữ liệu

 iCybernet đang nỗ lực để đảm bảo các hệ thống của chúng tôi được an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp. Để ngăn chặn tình trạng truy cập trái phép, duy trì tính chính xác của dữ liệu và đảm bảo sử dụng đúng mục đích các thông tin, chúng tôi áp dụng các quy trình quản lý điện tử và tự nhiên để đảm bảo an ninh và bảo vệ các thông tin chúng tôi tiếp nhận trực tuyến. Tính an ninh của những thông tin cá nhân bạn gửi cho chúng tôi trong các đăng ký khuyến mại, trả lời câu hỏi điều tra, và/hoặc đăng ký với bất kỳ yếu tố nào trên website của  iCybernet là điều quan tâm nhất với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn các thông tin ấy trên hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho việc truyền dữ liệu trên Internet, vì thế chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho các thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi, và các rủi ro khi truyền các thông tin ấy là của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp cận công nghệ mới để củng cố và gia tăng khả năng đảm bảo an toàn cho các thông tin của bạn.

Quyền chỉnh sửa chính sách riêng tư trên website của chúng tôi

 iCybernet có quyền chỉnh sửa chính sách này vào bất cứ thời điểm nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng trên website của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi (Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân)

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan tới chính sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Công Ty cổ phần iCybernet Viêt Nam
Tel: 087.803.6666

087.803.6666

Cách đây 1 phút